Spendanalys

Här får du lära dig att göra en Spendanalys från grunden. Med hjälp av en kontoplan och ett utdrag ur affärssystemet skapar vi en Spendanalys. Utgångspunkten är kontoplanen där varje konto som representerar ett inköp översätts till en kategori. Med hjälp av Excel och ett antal formler skapar du en Köpbild för ditt företag eller organisation som visar på allt ni köpt under en period t.ex. ett år. Med hjälp av ett drill-down funktion kan du sen i verktyget (en Excel pivottabell) i varje kategori se antalet leverantörer samt vilka dessa är och hur mycket pengar som ni har spenderat. Du ser också hur många fakturor som genererats.

Jag tillhandahåller alla hjälpmedel vid utbildningen men om du hellre vill göra Spendanalysen på ditt företags eller organisations egna konton och utdrag ur ert affärssystem så är detta inga problem.

Köpbild spreadsheet

Kategoristyrning

Kategoristyrning innebär att man ser inköpet utifrån vad man köper istället från vem man köper från. Här får vi utmärkt hjälp av Spendanalysen att studera hur mycket vi handlat i en kategori, hur många leverantörer och vilka leverantörer som vi köpt från. Detta ger oss en första signal var vi kan konsolidera, dvs öka inköpsvolymen till färre antal leverantörer och sänka våra kostnader.

I utbildningen får du lära dig grunderna i en beprövad metod i sju steg hur man driver ett Kategoristyrningsprojekt. De sju stegen i metoden gås igenom grundligt och du får bl.a. lära dig hur man väljer rätt strategi för en kategori med hjälp av Kraljics matris. I utbildningen får du ta del av och lära dig använda verktyg, checklistor, handlingsplan och tidplaner. Allt materialet får du sen med dig efter kursen.

Jag tillhandahåller alla hjälpmedel vid utbildningen men om du hellre vill göra Kategoristyrningen på ditt företags eller organisations egna kategorier så är detta inget problem. Kontakta mig för mer information.

Kategoristyrning spreadsheet 1 Kategoristyrning spreadsheet 2 Kategoristyrning spreadsheet 3
Kontanktformulär

Spendanalys av Ulf Malmquist

Kungsholms hamnplan 8
112 20 Stockholm
Sweden
+46-(0)-707 970535

Cookies används för att kunna erbjuda bästa upplevelsen på denna hemsida. Fortsätter du att använda den här webbplatsen antas du godkänna detta.