Spendanalys

En Spendanalys är det första steget i den strategiska inköpsprocessen och det primära verktyget för att kunna visa upp hur det ser ut i nuläget. Den visar hur företagets kostnader fördelas bland kategorier och leverantörer, d.v.s. hur och var man spenderar sina pengar. Därmed ger Spendanalysen Er insikt i och kunskap om organisationens inköp.

Spendanalysen ger svar på frågor som:

 • Hur mycket pengar spenderar vi på olika typer av varor och tjänster?
 • Vem köper och från vilka leverantörer?
 • Hur många fakturor får vi?
 • Hur ser lojaliteten ut mot ingångna avtal?

Med en klar bild över organisationens utgifter finns ofta möjligheten till stora besparingar!

Laptop with graphs

Åtgärd

Nu när analysen är på plats och med ett strategiskt synsätt kommer vi att skapa förutsättningar för att minska antalet leverantörer och öka köpvolymen samtidigt som vi minskar de totala kostnaderna. Detta gör att vi kan:

 • Realisera besparingspotentialer – sänka priser och kostnader
 • Skapa en personoberonede standard
 • Agera planerat och enhetligt mot leverantörsmarknaden
 • Optimera leverantörsportföljen baserat på en tydlig inköpsstrategi
 • Stävja vilda inköp med bättre styrning och underlag
 • Skapa värden - inköp jobbar över hela värdekedjan
 • Få bättre samarbetskoncept – ett kitt i organisationen

Men hur gör vi detta?

Inköpsdesigns Strategiska hjul är en beprövad och robust metod i sju steg som lämpar sig väl för den kategoristyrning som ger er organisation de önskade besparingarna.

Arbetet tar sin utgångspunkt i hur ni hanterar inköpen i dagsläget (inköpsvärden, antal leverantörer, leverantörsmarknadens tillstånd etc.). Därefter arbetar vi vidare steg för steg till dess implementeringen är klar och uppföljning kommit igång.

Spend process wheel illustration

Resultat

Min erfarenhet visar att de flesta företag har en möjlighet att göra besparingar på mellan 4-12% per kategori.

Förutom lägre kostnader och högre marginaler ger en väl genomförd kategoristyrning dessutom vinster i att man lyft företagets inköp till en mer strategisk nivå genom ett tvärfunktionellt arbetssätt. Att arbeta tvärfunktionellt påverkar hela organisationen och skapar nya värden.

Spendanalysis results graph
Kontanktformulär

Spendanalys av Ulf Malmquist

Kungsholms hamnplan 8
112 20 Stockholm
Sweden
+46-(0)-707 970535

Cookies används för att kunna erbjuda bästa upplevelsen på denna hemsida. Fortsätter du att använda den här webbplatsen antas du godkänna detta.