Integritetspolicy

IDUM AB värnar om din integritet och strävar efter att tillhandahålla en säker hantering av personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur IDUM AB samlar in och behandlar data samt vilka rättigheter du som registrerad har i enlighet med GDPR som gäller från den 25e maj 2018.

IDUM AB erbjuder tjänster för att hjälpa inköpsorganisationer att nå sina mål. Detta i sin tur innebär att IDUM AB behandlar en mängd personuppgifter och att syftet med behandlingen varierar. Det som gäller för samtliga personuppgifter, är att IDUM AB ser dessa som en lånad resurs, vilket innebär att vi enbart behandlar personuppgifter när det är nödvändigt, vi har rutiner för att radera dem när syfte och laglig grund för behandling upphör.

Hur behandlas dina personuppgifter?

För att tydliggöra hur IDUM AB skyddar din integritet tar vi avstamp i din relation till IDUM AB.

Kunder och dess anställda som köper tjänster av IDUM AB

IDUM AB samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som kund med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?
Data kring kunder och dess anställda samlas i första hand in från er personligen, men kan även hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som IDUM AB kan komma att behandla kring kunder och dess anställda inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att starta, driva och rapportera kring de tjänster som IDUM AB är kontrakterade att utföra, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

 • För kontraktering
 • För fakturering
 • För att driva och rapportera kring kontrakterad tjänst
 • För distribuering av nyhetsbrev

Leverantörer och dess anställda

IDUM AB samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som leverantör med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?
Data kring leverantörer och dess anställda samlas i första hand in från er personligen, men kan även hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som IDUM AB kan komma att behandla kring leverantörer och dess anställda inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att upprätta avtal och säkerställa att samarbete sker enligt gällande lagar och regler:

 • För kontraktering och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal
 • För fakturahantering
 • För att följa bokföringslagstiftningen

Potentiella kunder

IDUM AB driver försäljning av tjänster genom att kontakta potentiella kunder via telefon och mejl. Kontaktdata hämtas från officiella källor såsom företagens hemsidor och lagras med intresseavvägning som laglig grund. IDUM AB bedriver ingen massmarknadsföring utan mottagarens medgivande och lagrar enbart kontaktdata medan införsäljning pågår, därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna.

Hur samlar vi in data?
Data kring potentiella kunder hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som IDUM AB kan komma att behandla kring potentiella kunder inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att sälja in produkter, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

 • För kontakt i försäljningssyfte
 • För prognos- och strategiarbete
 • Uppföljning av historik

Besökare på IDUM AB hemsida

IDUM AB använder sig efter ditt godkännande av sessions-cookies på sin hemsida för att underlätta navigering. Dessa cookies sparas inte över längre tid, utan försvinner när du avslutar din session. På hemsidorna finns även möjlighet att nå IDUM AB genom kontaktformulär där du efter att ha lämnat ditt samtycke ombeds att ange kontaktdata. Ingen formulärdata sparas på hemsidan och dina uppgifter används enbart för att kontakta dig. De raderas så snart ärendet är avslutat, dock maximalt sex månader efter registrering.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som IDUM AB kan komma att behandla kring hemsidebesökare inkluderar IP-adress, namn, e-postadress och telefonnummer. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?
Uppgifterna används för att ge dig en bra upplevelse av IDUM ABS hemsidor och för att möjliggöra personlig kontakt med IDUM AB, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

 • För kontakt då den efterfrågas
 • För utveckling av hemsidor

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller funderingar kring hur IDUM AB skyddar din integritet, är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:

Kontanktformulär

Spendanalys av Ulf Malmquist

Kungsholms hamnplan 8
112 20 Stockholm
Sweden
+46-(0)-707 970535

Cookies används för att kunna erbjuda bästa upplevelsen på denna hemsida. Fortsätter du att använda den här webbplatsen antas du godkänna detta.